homelaatstenieuwsarchief
galerienieuwsexpoverhalenlinksreizencontact
Openingstijden:

afhankelijk van het tentoonstellingsaanbod
Archief
Het wassende water in Martenshoek
donderdag, 05 januari 2012

 

Rapportage aan het bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s

 

Donderdagmiddag 5 januari 2012, 15.00 uur

Waarom ben ik nog maar  bestuurslid van het waterschap geworden? Oh ja, daarom. Zie de beelden van de situatie van ons bedrijfspand aan de Werfkade in Martenshoek in Hoogezand, ongeveer een uur voordat de bergingspolders in gebruik genomen werden. Dit betreft een stukje van het oude Winschoterdiep. Het peil zal nu ongeveer 20 cm zakken.

Bij een peilverhoging van 20/30 cm hebben/hadden we echt een probleem. Ik breng toch maar even de dompelpomp naar de Werfkade voor het geval  er toch nog water in de kelder komt.

Voor de zekerheid maar even met de gemeente Hoogezand-Sappemeer contact opgenomen voor  zandzakken. Het hoofd van de afdeling vertelde dat er voor de Werfkade een apart draaiboek klaar ligt indien de situatie kritiek wordt, maar daar zijn de bewoners niet over geïnformeerd. Een puntje van aandacht voor de toekomst, want zorgen hebben we wel.

Alle waardering voor de inzet van ons apparaat trouwens!

Dit bericht over het wassende water aan de Werfkade wordt min of meer een persoonlijk verslag.  In een vorige mail vertelde ik dat de bergingspolders in gebruik genomen zijn. Maar na telefonisch contact en na visuele inspectie met mijn buurman kwamen we tot de conclusie dat het pijl alweer 5 cm gestegen is. We spreken over donderdagmiddag 17.00 uur Dus toch maar de pomp brengen. We hebben nog 10 a 15 cm respijt. Als de kade overloopt, dan hebben wij niet alleen schade, maar het bedrijventerrein achter de Industrieweg loopt dan ook onder. En die economische schade………….

Intussen ben ik gebeld door de verantwoordelijke wethouder, Roelof Stäbler. Dit naar aanleiding van mijn bericht aan jullie met een afschrift aan zijn collegawethouder, die hem prompt hierover  heeft ingelicht en mij daarna belde. Hij vertelde mij dat de afdeling communicatie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer bezig was met een bericht op te stellen aan de bewoners van de Werfkade in Martenshoek en van de W.A.Scholtenskade in Foxhol om hen te informeren over de te nemen maatregelen: een eventuele kadeverhoging met behulp van landbouwplastic waarin zand gestort zou worden door een cementmolenauto. Communicatie komt nooit te laat.

Als ik door Hoogezand-Sappemeer op weg naar de Werfkade rij, is er ogenschijnlijk niets aan de hand. Het verkeer gaat zijn gangetje door het stormgeweld dat er aan het einde van de middag heerst.

Via een omweg kom ik aan de Sluiskade en stop aan de overkant van ons pand aan de Werfkade. Onwillekeurig moet ik aan Venetië denken, waar ieder najaar de stad half onder water staat. Het mooiste seizoen van het jaar vind ik dat van die stad. Daarom maak ik mij ook geen zorgen over de Werfkade. Het zou alleen een hoop troep geven als de kade toch overloopt en er vloerbedekking verwijderd moet worden. Daarna het moeizaam overleg met verzekeringsmensen; misschien kan Fons (fractiegenoot) dat van mij overnemen hoop ik. Gelukkig is het nog niet zover. De waterschap inspectie doet onzichtbaar zijn werk.

Na het bezorgen van de pomp even bij Jan Helmers langs, een Werfkadebewoner die in 1998 alle ellende al een keer meegemaakt heeft. Hij vertelde mij dat hij toen ook gepleit heeft voor zandzakken, maar dat is toen geweigerd door de gemeente. De industriebelangen aan de Industrieweg waren toen belangrijker volgens Jan. Het zit hem nog hoog. Sinds 1998 heeft Jan zich ingezet voor de verbetering van de kaden in Martenshoek, maar hij heeft veel keer nul  op request gekregen. Tijdens  zo’n gesprek word ik toch aangesproken over mijn functie als bestuurder. Natuurlijk leg ik uit dat er veel maatregelen genomen zijn. Ik vertrouw erop dat de bergingspolders hun werk doen, maar ik moet toch toegeven dat het Masterplan Kades, Martenshoek nog niet bereikt heeft. Jan had stilletjes leedvermaak met mij omdat ‘De Scheepstuigerij’ als eerste aan de beurt is om het water te accepteren aangezien ons pand daar het laagste ligt. Jan spreekt uit ervaring.” Het water is machtig, je doet er niets tegen, de riolering is verstopt, de grond is verzadigd en de auto’s of vrachtwagentjes rijden de straat aan diggels”.  Mooi vooruitzicht dus, want wij als bewoners zijn eigenaren van het stuk grond tot aan de kade.

En dan hebben we het eigenlijk nog over een microprobleem, de Werfkade, vervelend voor de bewoners en voor mijzelf, maar het staat niet in verhouding tot wat er verder speelt. Eventuele evacuaties van mensen en dieren. Hele gebieden onbeheerd achterlaten.

Voor het Waterschap is het  belangrijk dat in eerste instantie alle machines werken zoals pompen, gemalen en sluizen; dat het systeem op orde is en onder controle is, dat er berekeningen gemaakt worden en ……… op tijd beslissingen genomen worden. Heel het Hunze& Aa’s apparaat staat scherp, prachtig om dat te zien.

Toevallig was ik op bezoek op het Waterschapshuis gisterochtend en merkte dat er een sfeer van verbondenheid ontstaan was  ‘wij gaan deze klus klaren’. Ik denk dat het lukt. Wij zullen als bestuurders onze mensen niet voor de voeten moeten lopen.

Zojuist een telefoontje van Thea. Op de Werfkade is de gemeente bezig een nooddijk aan te leggen. Dus toch, gauw er heen om poolshoogte te nemen.

 

Vrijdag 6 januari 2012

Dit is deel 3 en tevens het laatste deel van het wassende water aan de Werfkade in Martenshoek.

Op de Werfkade was het een drukte van belang. Veel mensen in gele hesjes die bezig waren enorme rollen plastic af te rollen. Daarachter een cementmolenauto die hoopjes zand deponeerden. Een volgend ploeg hesjes vouwde het plastic dicht en daarna laadden mannen zandzakken van een gemeenteauto op de nooddijk. Beelden die we ook op de tv zien, maar dan wat dichter bij huis. De Werfkade is erg smal. Wij moesten via een ‘bielzentuin’ van de buurman naar ons eigen pand. De buurman was helemaal op tilt geslagen, want hij wilde iedereen die over zijn tuintje wilde lopen tegenhouden. Het scheelde niet veel of hij was door een omwonende in het Winschoterdiep gewerkt. Achteraf verexcuseerde hij zich. Hij zag iedereen voor een ramptourist aan. De ploeg hesjes werd door de familie Helmers van koffie voorzien. De wethouders Luyckx en Stäbler liepen er ook rond en hielden verbinding met het crisiscentrum aan de Sontweg, waar burgemeester Yvonne van Maastricht Peter Rehwinkel aflostte.

Als de cementauto leeg was, dan kon hij via een brandgang naar de Industrieweg, waarna een volgende zijn taak overnam. Even voor middernacht gingen wij naar huis. De Werfkade zou droog blijven.

Aan het einde van de ochtend er weer heen. Het was rustig aan de Werfkade. Het peil was weliswaar nog meer gestegen, maar het gevaar geweken. In de brievenbus lag een brief van de gemeente waarin de bewoners geïnformeerd werden over de te nemen maatregelen.

Tuisgekomen even naar de tv kijken en zie de beelden over Woltersum. Ik leef mee.

 

Zaterdag 7 januari

Met collega bestuurder Helmer van der Wal op inspecite: het peil normaal. Wat kan er allemaal in drie dagen gebeuren…………

 

Wim Koeneman. bestuurslid Waterschap Hunze en Aa’s