homelaatstenieuwsarchief
galerienieuwsexpoverhalenlinksreizencontact
Openingstijden:

afhankelijk van het tentoonstellingsaanbod
Archief
Bibliofiele editie van Zhuang Hong Yi te koop
dinsdag, 29 januari 2008

‘Het monumentale werk van Zhuang Hong Yi

een bijzondere boekuitgave-in-groot-formaat van de Stichting Atelier’92 uit Eext


door Efraïm Milikowski 

Speciaal ter gelegenheid van de uitgave van dit monumentale boekwerk, door de Stichting Atelier’92, over het spectaculaire werk van deze in Nederland wonende Chinese beeldend kunstenaar, is er momenteel in het Groninger Museum een bijzondere expositie te zien van Zhuang Hong Yi en zijn vrouw Lu Luo (11 november 2007 t/m 9 maart).

 Galerie Werfkade 16 biedt in samenwerking met de Stichting Atelier '92 de bibliofiele editie van Zhuang Hong Yi te koop aan voor de prijs van € 90,00
Het betreft een gelimiteerde opgave van 100.
De niet bibliofiele uitgave (zonder cassette) bedraagt € 55,00


Het werk van Zhuang Hong Yi en Lu Luo is een weerspiegeling van de geest van de makers en van hun levensloop en geeft derhalve ook een beeld van een veel bewogen wereld, waarin ieder op eigen wijze een weg probeert te vinden, in een tijd waarin menselijke emoties, politieke verwikkelingen en niet in de laatste plaats de problemen in de ons omringende natuur, strijden om de voorrang in onze aandacht. Deze huidige problematiek is immers wereldwijd, van de Noordpool tot aan de Zuidpool, van de Oriënt tot aan de Occident.

De wereld lijkt te polariseren. Luxe en welvaart zijn enerzijds nog niet eerder zo vanzelfsprekend geweest, anderzijds neemt de armoede op vele plaatsen naar evenredigheid toe en zijn er onnoemelijk veel kleine en grootschalige conflicten waarin mensenlevens niet lijken te tellen. De vernietiging en uitputting van grondstoffen en van de natuur gaat met een snelheid, die ook door mens en dier niet meer is te verwerken. De enorme groei van de wereldbevolking en de technologische ontwikkellingen doen de wereld op zijn grondvesten schudden. De ecologische en sociale gevolgen zijn navenant.

 

Inmiddels eisen ook de honderden milioenen inwoners van landen als China, hun plaats op in deze maalstroom van ontwikkelingen. Er vinden als gevolg hiervan in een relatief korte periode nieuwe confrontaties plaats tussen commerciële belangen, als ook een boeiende uitwisselling tussen culturele en artistieke tradities van Oost en West, door onder meer schrijvers en uitvoerende of beeldende kunstenaars. Van die laatsten zijn Zhuang Hong Yi  (Si Chuan, 1962) en zijn vrouw Lu Luo (Si Chuan, 1971), bij uitstek representanten. Bovendien vormt bovenstaande tegelijkertijd bij beiden de basis van hun werk.

 

De mens is een creatief wezen. Creativiteit is nodig voor het ontwikkelen van nieuwe technieken en creativiteit kan worden benut om bewustwording te creëren. Creativiteit is ook een middel om emoties en denkbeelden mee uit te drukken en kan zo worden gebruikt om datgene te verbeelden wat ons raakt.

 

Wanneer beeldend kunstenaars in staat zijn om op een herkenbare manier datgene tot uitdrukking te brengen waar zij zelf door worden getroffen, roept hun werk onwillekeurig ook bij de toeschouwer emoties op.

 

Zhuang en Lu Luo zijn mensen van deze tijd, afkomstig uit een cultuur die nog niet zo lang massaal in onze (westerse) belangstelling staat en waar de laatste tijd in een razend tempo enorme veranderingen plaatsvinden. Door hun emotionele betrokkenheid worden zij gedreven om in hun werk traditionele beelden en begrippen uit hun eigen culturele achtergrond te versmelten met iconen uit onze (westerse) samenleving. In het werk van Zhuang vinden we heden en verleden, oost en west, chaos en harmonie, verbeeld in schilderingen en collages op reusachtige panelen. Hoewel zijn werkwijze voornamelijk traditioneel blijft, met brede Chinese kwast, inkt of acryl, op rijstpapier, verwerkt hij, evenals Lu Luo, ook plastische materialen in zijn collages.

                                                                                                                         Aanvankelijk zijn Zhuang en zijn vrouw Lu Luo begin jaren negentig naar het westen gekomen door hun contacten met beeldend kunstenares Corrie De Boer, echtgenote van de Groninger Hereboer en galerie-houder Albert Waalkens. Zij was vele jaren de drijvende kracht achter de Stichting Galerie De Boer-Waalkens in Finsterwolde (Albert Waalkens is 1 april 2007 op 86-jarige leeftijd overleden). Corrie was getroffen door de oorspronkelijkheid en onafhankelijkheid in het werk van Zhuang, ondanks zijn taditionele opleiding in China.

Na de Akademie in China (Si Chuan College of Fine Arts), volgden Zhuang en Lu Luo ook de opleiding aan de Akademie voor Beeldende Kunsten in Groningen en werden zij vervolgens uitgenodigd om samen enkele maanden te werken in Galerie Waalkens in Finsterwolde (1999). In 2001 werd hun werk geëxposeerd in het Groninger Museum.

 In het werk van Zhuang vinden we heden en verleden, oost en west, chaos en harmonie. Zijn werkwijze blijft traditioneel: met brede Chinese kwast, inkt of acryl, op rijstpapier. Vanaf het begin zijn organische patronen, het landschap, bloemen en planten, in vele variaties aanwezig in zijn werk, meestal in combinatie met oude Chinese motieven en karakters. Van de subtiele, gedetailleerde, transparante Lotusbloem (1997), naar schematische illustratieve bloempatronen (2000), tot wilde monochrome bloemenmassa’s op grote abstracte materieschilderingen, met dramatische landschappelijke elementen (Black Lake, 2007).

 In zijn typische collage-achtige techniek maakte hij onder meer monumentale veelluiken met schematische masker-achtige koppen. Daarna ontstaan reusachtige zeer naturalistische portretschilderingen, waaronder een portret van Chairman Mao en een portret van Marilyn Monroe, samengesteld met traditionele Chinese figuren en karakters (2006). De combinatie van het grote formaat, de toegepaste technieken en het onderwerp laten zich hier nog het best omschrijven als ‘theatraal’.

 Het is van belang om zijn werk als één geheel te beschouwen. Dan ontdekken we daarin ook de ontwikkeling die hij doormaakt. Na zijn opleiding in China  verhuisde hij naar het Westen om hier te kunnen werken en leven, maar de culturele en economische ontwikkelingen in China drijven hem weer terug. Sinds kort heeft hij, behalve zijn studio in Rotterdam, ook weer een atelier in Beijing. Zhuang en Lu Luo werken van meet af aan nauw samen. Beiden drijven zij op die stroom van heden en verleden, van oost en west. Bij beiden treffen we dezelfde synthese in hun leven en werk. Zij woonden hier onder andere op het ruige en desolate Groninger platteland, maar ook in de drukte van de Randstad. Momenteel werkt Zhuang afwisselend in Nederland en in China. Zijn motieven en zijn motivatie zijn onuitputtelijk. Zijn meest recente werk ontstaat in zijn werkplaats in Beijing: een reusachtig geabstraheerd duinlandschap van tien meter lengte (Landscape-series 2007). Zhuang en Lu Luo wonen hier inmiddels met hun twee kinderen aan de rand van Den Haag, aan de kust van Nederland, op een steenworp afstand van de duinen en de zee…   

 In 2001 nodigde Het Bestuur van de Stichting Atelier ’92 Zhuang en Lu Luo uit voor een artists-in-residence project “Het Traject” (in een omslag-artikel werd door de KunstKrant hieraan destijds uitgebreid aandacht besteed; 5e jg. no. 3, mei/juni 2001).

Zij waren te gast in het ‘Kunstpaleis’ van het CBK in Deventer en hun werk werd vervolgens geëxposeerd op vijf locaties in Gelderland en Overijssel.

Het werk dat toentertijd tot stand kwam vormde onder meer een belangrijk uitgangspunt voor Zhuangs latere werk: honderden schilderingen op rijstpapier met organische motieven, bloemen en planten, met menselijke en demonische figuren en maskers, Chinese karakters en patronen, in schier eindeloze ritmische composities werden later weer samengevoegd en uitgewerkt op enorme panelen in zijn atelier.

Deze recente ontwikkelingen in zijn werk waren voor de Stichting Atelier’92 aanleiding om met name die monumentaliteit in een speciale boekuitgave-in-groot-formaat tot uitdrukking te brengen.

Om deze kostbare publicatie financiëel mogelijk te maken heeft de stichting, samen met Zhuang, een monumentale zeefdruk vervaardigd, in een beperkte oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. Boek en zeefdruk geven een goed beeld van het karakter en het formaat  van  het werk van deze  buitengewone exposant in het Groninger Museum.