homelaatstenieuwsarchief
galerienieuwsexpoverhalenlinksreizencontact
Openingstijden:

afhankelijk van het tentoonstellingsaanbod
Archief
Watervloot 2005
vrijdag, 01 augustus 2014

Zie bijgevoegde afbeeldingen voor artikelen 
 
In aansluiting op Groningen Welvaart
 
De grootscheepse nautische manifestatie Groningen Welvaart vindt van donderdag 28 juli tot en met zondag 31 juli in Groningen plaats. Verschillende schepen varen na het evenement in Groningen door naar Leer waar de Hafenfesten gaan plaatsvinden. De stichting Groninger Welvaart heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer in de gelegenheid gesteld om de langsvarende schepen in de gemeente te ontvangen en rondom de komst van de schepen een programma te organiseren. De stichting De Watervloot wil graag invulling aan deze activiteit geven, in samenwerking met Galerie Werfkade 16, de gemeente Hoogezand-Sappemeer en andere culturele organisaties.
 
Hoogezand-Sappemeer, een maritieme gemeenschap
 
Onze gemeente heeft al sinds haar bestaan een maritiem karakter. Het oude Winschoterdiep was de toegangsader naar de veenkoloniën met alle bedrijvigheid van dien: scheepsbouw, scheepsreparatie, toeleveringsbedrijven, mogelijkheden voor fourage, enz. De sluis in Martenshoek was de flessenhals in deze belangrijke vaarverbinding. Ruim 40.000 scheepsbewegingen per jaar vonden in de negentiende eeuw plaats.
 
Veel van het maritieme karakter is verdwenen zoals zeilmakerijen, mastenmakerijen, een lierenfabriek, ankersmeden en dergelijke. Enkele werven hebben de verandering kunnen overleven en produceren schepen met behulp van ultramoderne technieken. 
Dat de gemeenschap van Hoogezand-Sappemeer haar aloude achtergrond niet vergeten is, bewijst de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer. Binnen niet al te lange tijd wordt met de restauratie van de werf begonnen en kunnen bezoekers kennis nemen van de aloude technieken van de ijzeren scheepsbouw. Wat ontbreekt is een waterverbinding met de werf.
 
Water terug in het dorp, dat is een wens van velen. Een onmogelijkheid volgens bestuurders. Maar niets is onmogelijk.
 
 
De watervloot, een cultureel project in samenwerking met Galerie Werfkade 16
 
Galerie Werfkade 16 in Martenshoek is gelegen in een stukje historisch Hoogezand-Sappemeer aan het nog open zijnde oude Winschoterdiep. Het is vanaf water bereikbaar. De aloude fabriek NV WECO, dekkledenfabriek en scheepstuigerij is omgetoverd tot een galerie, annex kantorencentrum. De galerie beschikt over ruim 275 m expositieruimte. In het beleid van de galerie is ruimte ingeruimd voor Maritieme Kunst. Eén van de buren is Bodewes Shipyards; de grote dwarshelling van deze werf is slechts enkele honderden meters van de galerie verwijderd.
 
In het najaar van 2004 heeft Galerie Werfkade 16 een expositie georganiseerd met als titel 'Maritieme Inspiratie',met werk van de Belgische kunstenaar Alexander Ketele en de Hoogezandster maritieme schilder Reinder Bleeker. Veel (lokale) bezoekers hebben deze tentoonstelling bezocht.
 
 
Groninger Welvaart brengt ..... water
 
De hang naar de oude waterverbinding is het centrale thema. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is het oude Winschoterdiep in fasen gedempt. Begonnen is in Martenshoek en men eindigde in Sappemeer-Oost. Door de demping verdwenen de schepen en de bijbehorende bedrijvigheid. Beeldbepalende elementen zoals 'Hoogholtjes' en karakteristieke bruggen zijn er niet meer. Er voor in de plaats kwam een ‘allee' voor het steeds drukker wordend verkeer.
 
Tegen de tijd van de lokale verkiezingen komt het onderwerp 'breng weer water in het dorp' steevast in enkele verkiezingsprogramma's terug. Voor het uitbreidingsplan ‘IJsbaanlocatie' is een doorsteek naar het nieuwe Winschoterdiep opgenomen om een verbinding met de Historisch Scheepswerf mogelijk te maken. Het thema water leeft!
 
De komst van monumentale schepen beloont de hang naar water. Ooit verdreven door de demping van het oude Winschoterdiep, stoomt de (bruine) vloot nu op naar Martenshoek met een belangrijke vracht, namelijk water. Het water waar zo naar verlangd wordt voor een nieuwe vaarroute door het historisch lint. De vracht wordt op het oude tracé gelost.
 
 
Hoogezand-Sappemeer geeft .......cultuur(historie), vakmanschap en kennis
 
Met de realisatie van de Historische Scheepswerf en de aanwezigheid van ultra moderne werven heeft Hoogezand-Sappemeer veel te bieden. Namelijk vakmanschap en kennis op het gebied van oude en nieuwe technieken. Deze kennis is op allerlei mogelijke manieren vastgelegd en overdraagbaar gemaakt. De gemeente biedt deze kennis de eigenaren van de vloot en anderen aan, met het doel in de toekomst daar gezamenlijk van te profiteren.
 
 
Project opzet
Ter verwelkoming van de vloot wordt een escorte georganiseerd van kleinere zeilschepen op maandag 1 augustus. Het wordt dan gezellig druk in Martenshoek.
 
Op dinsdag 3 augustus wordt in Martenshoek het schip de ‘Dankbaarheid' (onder voorbehoud) van schipper Eddie Douma uit het water getild en op een dieplader(s) gehesen. (zie www.zeldzaamheid.nl). Het transport zal de oude route over het gedempte oude Winschoterdiep volgen en halt houden op verschillende locaties waar 'gegeven en genomen' wordt, waar water gelost wordt en kennis en cultuur geladen wordt. Deze handelingen worden geënsceneerd met medewerking van verschillende culturele organisaties. Theatergroep Gummo ‘bemant' een opduwer die de ‘Dankbaarheid' escorteert.
 
Wij hebben vier locaties in gedachten:
 
1. De sluis in Martenshoek
 
De eerste stop aan Sluiskade in Martenshoek symboliseert het drukke handelsverkeer van weleer. Het was ooit een belangrijke fourageplaats van voedsel en drank, een (noodgedwongen) 'rustplaats'. Tevens een plaats waar schepen 'bevracht' werden. 
In samenwerking met de winkeliersvereniging WIMA en enkele toneelverenigingen wordt het levendige karakter uitgebeeld door middel van enkele ‘ensceneringen' op een marktplaats. Wij organiseren een (kunst) markt of een hobby markt voor mensen die op de één of andere manier met schepen bezig zijn.
 
2. Het monument aan de Meint Veningastraat
 
Het transport rijdt door naar het monument (naar een ontwerp van Nico Bulder) aan de Meint Veningastraat. Dit monument symboliseert het verleden van Hoogezand-Sappemeer, een belangrijke reden om bij stil te staan. Hier wordt het water gelost voor de nieuwe doorvaarroute. 
Deze handeling wordt uitgebeeld door een 'waterballet' Een choreografie van waterstralen symboliseert het lossen en de overdracht. Het moet een artistiek en spectaculaire gebeurtenis zijn.
 
3. De locatie nabij de markt
 
Niet ver van deze locatie werd één van de laatste schepen aan het oude Winschoterdiep ter water gelaten op de werf van Coops, de Olive. Het is interessant om de geschiedenis van dit schip op te duiken. De heer Bram Blaak (bestuurslid Stichting Historische Scheepswerf) heeft reeds registergegevens opgespoord. 
De geschiedenis van dit schip wordt muzikaal/theatraal verbeeld 
 
 
4. De locatie werf Wolthuis
 
De tocht wordt vervolgd naar de werf Wolthuis. Hier wordt de Dankbaarheid uit de dieplader gehesen en op de werf gezet. Symbool voor de nieuwe toekomst van de werf, een historische scheepswerf, verzamelpunt van oude en nieuwe kennis.
Het neerzetten van de Dankbaarheid symboliseert de nieuwe toekomst van de werf en het ter beschikking stellen van oude kennis en kunde. Fanfaremuziek begeleidt deze handeling.
Hoogezand-Sappemeer beschikt ook over ultra moderne technieken en kennis. Dit willen we laten zien door de projectie van de VPRO documentaire ‘Pompen of Verzuipen' op een groot scherm op de werf en door het aanbieden van deze documentaire aan de verzamelde schippers.