homelopendarchiefvooruitblik
galerienieuwsexpoverhalenlinksreizencontact
Openingstijden:

afhankelijk van het tentoonstellingsaanbod
Archief
Re-Identification, Grafiek uit Japan, Canada en Nederland
zaterdag, 10 mei 2008 - maandag, 07 juli 2008

Grafici uit Japan, Canada en Nederland

 

 

Re-Identification. Trilateral Print Exchange Exhibition
Een uitwisselingstentoonstelling van drie grafisch ateliers uit Japan, Canada en Nederland.


Achtergrond
Aan de wieg van dit uitwisselingsproject staan eerdere uitwisselingen tussen Print House OM in Yokohama, Japan en Malaspina Printmakers Society (MPS) in Vancouver, Canada. Exposities en een uitwisseling van kunstenaars uit beide landen vonden plaats in 2001 en 2002.. Hierdoor ontstond er een band tussen beide instellingen, die nog eens werd versterkt door het feit dat Yokohama en Vancouver zustersteden zijn.
De uitwisselingen waren een groot succes. Vooral vanwege het feit dat ze een middel waren om kennis uit te wisselen op zowel artistiek/technisch gebied als op een breed cultureel vlak met collega’s uit de grafiekwereld. Deze bijzondere samenwerking maakte duidelijk dat internationale culturele uitwisselingen van groot belang zijn en kunnen functioneren als een soort katalysator voor een groter intercultureel begrip en waardering. Het contact met het Grafisch atelier Utrecht werd gevormd tijdens een tentoonstelling naar aanleiding van 400 jaar internationale betrekkingen tussen Japan en Nederland. Om deze relatie tussen beide landen in stand te houden en te versterken werd het idee geboren om een uitwisseling tussen de drie landen te laten plaatsvinden. De vrucht van dit idee is de tentoonstelling Re-Identification - Messages from three Studios. Trilateral Print Exchange Exhibition.


Projectomschrijving
Het grafisch atelier in Utrecht, Malaspina Printmakers Society in Vancouver, Canada (MPS) en de Shin-Yokohama Printmakers Association in Yokohama, Japan (SPA) organiseren een uitwisselingsprogramma van een twintigtal grafiekbeoefenaars uit ieder land. In bijgevoegde catalogus staan alle deelnemers met CV en beeldmateriaal. De samenwerking krijgt gestalte in de vorm van een reizende tentoonstelling onder de veelzeggende naam Re-Identification - Messages from three Studios. Trilateral Print Exchange Exhibition. Daarnaast vindt een daadwerkelijke uitwisseling plaats van een aantal kunstenaars dat in het gastland een korte periode zal werken, en een lezing en een workshop zal geven.

Japan
In 2005 was het gastland Japan. De tentoonstelling opende in oktober in Yokohama als onderdeel van de Triënnale van Yokohama. Nederlandse kunstenaar Cisca Poldervaart was uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen en voor een aantal weken in Printhouse OM aan het werk te gaan. Uiteindelijk zijn er nog eens drie Nederlandse kunstenaars naar Japan afgereisd op eigen kosten om het uitwisselingsprogramma bij te wonen. Behalve in Yokohama heeft de tentoonstelling door heel Japan gereisd en is op in totaal vijf verschillende locaties te zien geweest.

Canada
In september 2006 was Vancouver, Canada het toneel van de uitwisseling. Twee Nederlandse kunstenaars, Anna van Suchtelen en Hans Laban, zijn in staat gesteld dankzij financiële bijdrage van de Nederlandse ambassade in Canada om naar Vancouver af te reizen voor een kortdurende artist-in-residency. Zij hebben beide tijdens een werkperiode van twee weken in het atelier van MPS gewerkt en een lezing en workshop houden. Anna van Suchtelen heeft zelfs een installatie op locatie gemaakt. Zij realiseerde een project in de openbare ruimte nabij een supermarkt, getiteld The Shopping Wall. Op een muur naast de supermarkt konden bezoekers via voorbedrukte boodschappenlijsten hun wensen en verlangens invullen en op de muur plakken. De muur moest uiteindelijk de polariteiten in het menselijk bestaan symboliseren; van oppervlakkig tot diepzinnig, van egoïstisch tot onbaatzuchtig en van high en low en alles ertussenin, als een soort moderne klaagmuur.

Nederland
Vanaf juni 2007 zal de expositie in Nederland te zien zijn op diverse locaties. De geplande tentoonstellingsplekken staan eveneens in de aparte bijlage vermeld.
Behalve het organiseren van de expositie zal ook het grafisch atelier zijn werkplaatsfaciliteiten ter beschikking voor kunstenaars uit Japan en Canada.
Na selectie van een aantal inzendingen zijn de volgende kunstenaars uitgekozen voor een verblijf van drie weken in Utrecht:
Uit Japan: Yoko Yoshizawa en Noriko Yida. Uit Canada: Gerri York en Marijke Nap.
Het is de bedoeling dat de kunstenaars gedurende een korte werkperiode per land een donateursprent vervaardigen die wordt aangeboden aan de donateurs van het grafisch atelier. Tevens zullen er diverse workshops plaatsvinden en zullen beide kunstenaars een lezing geven over hun werk.

Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen met daarin full color afbeeldingen van werk van alle deelnemende kunstenaars, evenals een aantal inleidende teksten door diverse betrokken organisatoren en museumdirecteuren. Op alle tentoonstellingslocaties zal de catalogus ter verkoop worden aangeboden. De oplage van de catalogus is 500.

Doel en belang van de uitwisseling
Grafiek is een eeuwenoude vorm van kunst die zich in de drie continenten van de deelnemende landen op diverse manieren heeft ontwikkeld, maar daarnaast nog steeds unieke overeenkomsten kent. In Japan, waar bijvoorbeeld nauwelijks de etstechniek wordt toegepast, is het de houtsnijkunst die zich heeft ontwikkeld. Deze wordt niet alleen voor traditionele prenten gebruikt, maar ook hedendaagse kunstenaars passen deze techniek veel toe. Nederland is geworteld in de West-Europese technieken van ets en lithografie. In Canada is de traditie van druktechnieken natuurlijk nog niet zo oud, maar kent een geheel eigen mix van de verschillende drukmethodes. Een van de technieken die daar wordt beoefend en in Nederland relatief onbekend is, is solarplate etching, een etsmethode op een lichtgevoelige plaat zonder gebruik van chemicaliën.
Een van de doelstellingen van de uitwisseling is om de kunstenaars bekend te laten raken met andere, voor hen onbekende vormen van grafiek. In Japan wordt bijvoorbeeld nauwelijks de etstechniek beoefend en daarom nodigde zij Nederlandse kunstenaar Cisca Poldervaart uit om een workshop en lezing te geven over de toepassingen in haar werk. Zij gaf een workshop en een lezing over het gebruik van lithopotloden in haar etsen. Catherine Stewart uit Canada introduceerde tijdens de uitwisseling in Japan de solarplate techniek.
Anna van Suchtelen is een voorbeeld van iemand die zich in haar werk alleen zijdelings met grafiek bezighoudt. Ze gebruikt grafische toepassingen (met name zeefdruk) in haar installaties. Met name deze wat meer experimentele toepassing van de grafiek interesseerde de Canadezen.
Door onbekende vormen en technieken te introduceren, wordt de horizon van de kunstenaars verbreed. In tweede instantie is de uitwisseling en de tentoonstelling voor het publiek een uitgelezen mogelijkheid om meer van grafiek uit andere delen van de wereld te weten te komen.

De tentoonstelling in 2007 en 2008
Vanaf juni 2007 zal de reizende expositie in Nederland te zien zijn. De reizende tentoonstelling opent als eerste in Utrecht, op drie verschillende locaties. Op elke locatie is werk van alle deelnemende kunstenaars te zien, in totaal 67.  De drie locaties zijn:
Het Stadhuis, het CBKU/grafisch atelier en Het Gebouw van Stanley Brouwn, in samenwerking met Beyond Utrecht in Leidsche Rijn.

Na Utrecht zal de tentoonstelling gaan reizen door Nederland. Momenteel staan de volgende expositielocaties op het programma:

11 November 2007 t/m 20 januari 2008: World Art Delft.
10 Mei t/m 7 juni 2008: Galerie Werfkade 16, Hoogezand (Groningen).